Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009

One Piece_Thời Vô nhân nghĩa (Jingi-nai Time)

Photobucket
Photobucket

Photobucket


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS

1 nhận xét:


"Hãy sống với hiện tại và để cho quá khứ tự chôn vùi những sai lầm của nó!"


Dale Carnegie__________