Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Play Station, emulator and roms

Emulator: ePSXe 1.6
Hỗ trợ cực nhiều chức năng như chơi ISO,save state cùng plugin cho video,CD,Sound cho người chơi lựa chọn,có thể nói epsxe là 1 trong những giả lập được phát triển hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Download Config: Video: Vào menu Config/Video sẽ có một bảng thông báo lỗi, đừng lo, cứ bấm OK và tiếp tục vào phần config. Ở select video plugin, bạn hãy chọn thiết đặt cho video, thường là Pete’s DX6 D3D Driver 1.62 hoặc 1.17 hay 2.7…. điều này tùy thuộc vào game bạn chơi,bạn có thể chọn từng thiết đặt đến khi nào chơi được game. Sau đó bạn bấm configure. Bạn hãy thiết đặt thông số về độ rộng màn hình cho phù hợp với cấu hình máy tính của bạn, Máy càng mạnh, thì có thể để độ rộng màn hình lớn và ngược lại. Sau đó bấm ok.
Sound: nên chọn là ePSXe SPU core 1.5.2 Gamepad: Config/Gamepad/Pad1
Online mode: Điền IP của p2 vào là được
Bạn hãy chọn menu file và chọn cách để vào game từ đĩa Open cdrom, hoặc từ file từ file Open iso…. và bắt đầu Roms: Army Men3D Battle Arena Toshinden 3

Download:

Bản RIP 16.1 MB

Battle Arena Toshinden 3 [SLPS-00650] – RIP.rar
ChocoboRacing

Download:

Bản Full

1 part: 95 MB + 1 part:72.91 MB = 167.91 MB in 2 part Chocobo Racing.part1.rar Chocobo Racing.part2.rar

Chrono Cross

Command and Conquer
Dynasty Warriors

Download:

Bản đầy đủ – Full

2 part: 97 MB + 1 part: 96.35 MB = 290.35 MB in 3 part

Dynasty Warriors [U] [NTSC] [SLUS-00438].rar.001 Dynasty Warriors [U] [NTSC] [SLUS-00438].rar.002 Dynasty Warriors [U] [NTSC] [SLUS-00438].rar.003
FIFA 04

Download:

Bản Full

CD 1: 3 part: 90 MB + 1 part: 87.53 MB = 357.53 MB in 4 part

FIFA Soccer 2004 [U] [NTSC] [SLUS-01578].rar.001 FIFA Soccer 2004 [U] [NTSC] [SLUS-01578].rar.002 FIFA Soccer 2004 [U] [NTSC] [SLUS-01578].rar.003 FIFA Soccer 2004 [U] [NTSC] [SLUS-01578].rar.004
Final Fantasy VIII

Download:

Bản đầy đủ – Full

CD1: 4 part: 90 MB + 1 part: 71.89 MB = 431.89 MB in 5 part Final Fantasy VIII [Disc1of4] [U] [NTSC] [SLUS-00892].rar.001 Final Fantasy VIII [Disc1of4] [U] [NTSC] [SLUS-00892].rar.002 Final Fantasy VIII [Disc1of4] [U] [NTSC] [SLUS-00892].rar.003 Final Fantasy VIII [Disc1of4] [U] [NTSC] [SLUS-00892].rar.004 Final Fantasy VIII [Disc1of4] [U] [NTSC] [SLUS-00892].rar.005 CD2: 3 part: 95 MB + 1 part: 93.83 MB = 446.93 MB in 4 part Final Fantasy VIII [Disc2of4] [U] [NTSC] [SLUS-00908].rar.001 Final Fantasy VIII [Disc2of4] [U] [NTSC] [SLUS-00908].rar.002 Final Fantasy VIII [Disc2of4] [U] [NTSC] [SLUS-00908].rar.003 Final Fantasy VIII [Disc2of4] [U] [NTSC] [SLUS-00908].rar.004 CD3: 3 part: 100 MB + 1 part: 85.48 MB = 385.48 MB in 4 part Final Fantasy VIII [Disc3of4] [U] [NTSC] [SLUS-00909].rar.001 Final Fantasy VIII [Disc3of4] [U] [NTSC] [SLUS-00909].rar.002 Final Fantasy VIII [Disc3of4] [U] [NTSC] [SLUS-00909].rar.003 Final Fantasy VIII [Disc3of4] [U] [NTSC] [SLUS-00909].rar.004 CD4: 3 part: 100 MB + 1 part: 81.01 MB = 381.01 MB in 4 part Final Fantasy VIII [Disc4of4] [U] [NTSC] [SLUS-00910].rar.001 Final Fantasy VIII [Disc4of4] [U] [NTSC] [SLUS-00910].rar.002 Final Fantasy VIII [Disc4of4] [U] [NTSC] [SLUS-00910].rar.003 Final Fantasy VIII [Disc4of4] [U] [NTSC] [SLUS-00910].rar.004
Gran Turismo 2

Download:

Bản Full

CD [Arcade Mode]: 3 part: 98 MB + 1 part: 97.97 MB = 391.97 MB in 4 part

Gran Turismo 2 [Arcade Mode] [U] [NTSC] [SCUS-94455].rar.001 Gran Turismo 2 [Arcade Mode] [U] [NTSC] [SCUS-94455].rar.002 Gran Turismo 2 [Arcade Mode] [U] [NTSC] [SCUS-94455].rar.003 Gran Turismo 2 [Arcade Mode] [U] [NTSC] [SCUS-94455].rar.004 CD [Simulation Mode]: 3 part: 99 MB + 1 part: 89.15 MB = 386.15 MB in 4 part
Gran Turismo 2 [Simulation Mode] [U] [NTSC] [SCUS-94488].rar.001 Gran Turismo 2 [Simulation Mode] [U] [NTSC] [SCUS-94488].rar.002 Gran Turismo 2 [Simulation Mode] [U] [NTSC] [SCUS-94488].rar.003
Gran Turismo 2 [Simulation Mode] [U] [NTSC] [SCUS-94488].rar.004
Pro Evolution Soccer 02

Download:

Bản RIP

Pro Evolution Soccer 2 [E] – RIP.rar 7.42 MB
Parasite Eve 2

Download:

Bản Full

CD 1: 3 part: 77 MB + 1 part: 70.95 MB = 301.95 MB in 4 part

Parasite Eve 2 [Disc1of2] [U] [NTSC] [SLUS-01042].rar.001 Parasite Eve 2 [Disc1of2] [U] [NTSC] [SLUS-01042].rar.002 Parasite Eve 2 [Disc1of2] [U] [NTSC] [SLUS-01042].rar.003 Parasite Eve 2 [Disc1of2] [U] [NTSC] [SLUS-01042].rar.004 CD 2: 3 part: 93 MB + 1 part: 85.78 MB = 364.78 MB in 4 part
Parasite Eve 2 [Disc2of2] [U] [NTSC] [SLUS-01055].rar.001 Parasite Eve 2 [Disc2of2] [U] [NTSC] [SLUS-01055].rar.002 Parasite Eve 2 [Disc2of2] [U] [NTSC] [SLUS-01055].rar.003 Parasite Eve 2 [Disc2of2] [U] [NTSC] [SLUS-01055].rar.004
Silent Hill

Download:

Bản đầy đủ – Full

2 part: 90 MB + 1 part: 86.4 MB = 266.4 MB in 3 part

Silent Hill [U] [NTSC] [SLUS-00707].rar.001 Silent Hill [U] [NTSC] [SLUS-00707].rar.002 Silent Hill [U] [NTSC] [SLUS-00707].rar.003
Tekken3

Download:

Bản RIP

Tekken 3 – RIP.rar (30Mb)
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


"Hãy sống với hiện tại và để cho quá khứ tự chôn vùi những sai lầm của nó!"


Dale Carnegie__________