Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Happy birthday to you!

Chào tuổi hai mươi!
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010


"Hãy sống với hiện tại và để cho quá khứ tự chôn vùi những sai lầm của nó!"


Dale Carnegie__________