Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2009

Fly as a bird!

___________________San Francisco
_______________unknow
_____________________Barra, Brasil.
_______________in the sky =))
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


"Hãy sống với hiện tại và để cho quá khứ tự chôn vùi những sai lầm của nó!"


Dale Carnegie__________